Grafické práce

Je jednotný firemní styl důležitý?

Tvorba grafiky je nedílnou součástí vývoje webových stránek. Proto, aby byly grafické práce dokonalé musíme dodržet několik zásad.

Firemní logo

Logotyp je grafická značka reprezentující výrobek nebo firmu. Je jedním z nejdůležitějších prvků pro prezentaci v reklamě. Hezky graficky zpracované logo, může do určité míry ovlivnit návštěvnost stránek nebo poptávku po produktu. Logo by mělo být graficky i barevně sladěno s vaší firemní identitou.

Reklamní bannery

Každé webové stránky občas potřebují nějaké zvýraznění produktu či služby. K tomu složí reklamní bannery. Bannery mohou být statické, nebo flashové dynamické. Reklamní bannery jsou na dnešním webu velmi populární a hojně využívané.

Jednotný firemní styl

Corporate identity neboli jednotný firemní styl utváří celkový vizuální vzhled společnosti nebo výrobku. Proto by se tento vizuální styl měl odrážet i ve vašich webových stránkách. Úroveň a styl vaší identity do jisté míry ovlivňuje pohled vašich zákazníků na výrobky či služby. Firemní identita může obsahovat různorodé prvky jako je kodex firemního chování, či oblečení nebo styl používaných předmětů.