PHP – úvod do jazyka a instalace Xampp

Co je to PHP (Hypertext Preprocessor)? Je to skvělý programovací jazyk, který se používá převážně pro tvorbu webových stránek. Běží na straně serveru a můžeme ho kombinovat s HTML. Jeho aktuální verzí je PHP 7. Jazyk vznikl v roce 1994 a vytvořil ho Rasmus Lerdorf,...