Historie jazyka SQL vznikla ve společnosti IBM v Kalifornii, kde byl tento jazyk vyvinut koncem 70. let. Zkratka SQL znamená Structured Query Language, neboli  (strukturovací dotazovací jazyk ) a samotný jazyk je často označován jako sequel. Jazyk SQL je textově orientovaný, neprocedurální jako třeba COBOL nebo jazyk C, vznikl o hodně dříve než veškeré uživatelské rozhraní pro práci s tímto jazykem.

Chceme li mít plné programátorské možnosti, musíte jazyk SQL zahrnout a spojit se skriptovacími jazyky, jako jsou např. VBscript, Java nebo C#.

Nás ovšem v tuto chvíli budou zajímat samotné příkazy jazyka SQL a práce s databází samotnou. Abychom si upřesnily co vlastně samotná databáze je.

V nejobecnějším názorném příkladu si ji můžeme představit jako kolekci souvisejících záznamů, která má vlastní popis. Před několika málo lety, bylo možné databáze provozovat pouze na velkých sálových počítačích. Současná generace pracovních stanic, již umožňuje programátorům distribuovat software, který zpracovává data rychle a levně.

Relační model databáze

Tento model vyvinul v 70. letech Edgar Frank Codd, zaměstnanec společnosti IBM. Jeho model se od té doby ve své podstatě používá ve všech nynějších komerčních databázích.

Relační databáze je tvořena sadou samostatných tabulek, které obsahují data o jednom jediném tématu. Pokud má tabulka dvě nebo více témat. Rozdělíme ji na dvě či více tabulek. Tabulky se velmi podobají seznamům v tabulkovém procesoru. Mají ovšem svá specifika a jiné možnosti práce s nimi.

Relace

Samotné databáze nám umožňují ukládat data ve formě tabulek a udržovat přehled o skutečnostech těchto konkrétních dat. Správné upřesnění této definice zní, že v databázi sledujeme tzv. ENTITY a databázové produkty uchovávají data v tzv. RELACÍCH.

Relaci definujeme jako dvourozměrnou tabulku, která se skládá z řádků a sloupců a vyznačuje se několika vlastnostmi.

Například :

 1. Každý řádek tabulky obsahuje data určité entity
 2. Každý sloupec obsahuje data, které reprezentují atribut entity
 3. Buňky v tabulce musí uchovávat jedinou hodnotu
 4. Všechny položky sloupce musí být stejného druhu
 5. Všechny sloupce musí mít jedinečný název
 6. Na pořadí sloupců ani řádků v tabulce nezáleží
 7. Řádky tabulky nesmí obsahovat identické sady datových hodnot

Pokud jsou tato pravidla porušena, nejedná se o Relační model a nebude správně dodržena posloupnost databáze.

Systém řízení databáze

Pokud chceme začít tvořit vlastní databáze, musíme se ještě seznámit se systémem řízení databáze. Úkolem tohoto systému je mýt možnost zpracování a správy databáze.

Těchto systémů máme nyní na poli software hned několik :

 • MYSQL
 • Databázový systém ORACLE
 • Microsoft SQL server
 • DB2 společnosti IBM
 • ODBC

My se budeme v následujících tutoriálech zabývat MYSQL a databázovým systémem od společnosti Microsoft SQL server.

Více si řekneme a ukážeme v následujícím tutorialu :

MySQL – úvod do databáze

Share This