SQL – základy a historie jazyka

SQL – základy a historie jazyka

Historie jazyka SQL vznikla ve společnosti IBM v Kalifornii, kde byl tento jazyk vyvinut koncem 70. let. Zkratka SQL znamená Structured Query Language, neboli  (strukturovací dotazovací jazyk ) a samotný jazyk je často označován jako sequel. Jazyk SQL je textově...